Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Biržų tvirtovės restauravimas

Projekto pavadinimas: Biržų pilies rūmai. Restauravimo ir pritaikymo muziejui ir bibliotekai projektas.
Projekto vadovas: Evaldas Purlys
Autorius/autorinis kolektyvas:
Architektūrinė dalis: Evaldas Purlys, Danutė Gižienė (brėžiniai)
Konstrukcinė dalis: Lakštutė Preikšaitė, Jakovas Mendelevičius.
Vandentiekis-nuotekos: Danutė Nazarova
Šildymas-vėdinimas: S. Remeika.
Elektrotechninė dalis: Mindaugas Daulenskis

Projektavimo metai: 1974-1976 m.
Realizavimo metai: 1978-1986 m.
Statytojas: Lietuvos TSR Kultūros ministerija
Rangovas: Biržų restauravimo dirbtuvės