Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Pakruojo dvaro sodybos pastatai

Projekto pavadinimas: Pakruojo dvaro sodybos dalies pastatų (vandens malūno, malūnininko namo, vėjo malūno, karčemos) ir jos teritorijoje esančios Kruojos upės pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams
Projekto vadovė: Nijolė Kazakevičiūtė
Autorinis kolektyvas
Architektūrinė dalis: Audronė Lainauskaitė, Nijolė Kazakevičiūtė, Nina Nijolė Valuckienė

Konstruktyvinė dalis: Jakovas Mendelevičius, Petras Gavėnas
Inžinerinių tinklų dalys: Alvyra Liutkauskaitė, Jonė Milašiemė, Žilvinas Čeponis, Mantas Minderis, Jurgina Latvėnaitė, Saulius Misiukas, Justinas Adomavičius

Projektavimo metai: 2007 m.
Realizavimo metai: 2009 m.
Statytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija. Projektą iš dalies finansuoja Europos sąjunga, remia Lietuvos respublika.
Rangovas: UAB „Meba", subranga UAB „Aitra"

Vandens malūnas

Malūnininko namas

Vėjo malūnas