Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Pastato Pylimo g. 22 rekonstukcija

Projekto pavadinimas: Pastatas Vilniuje, Pylimo g. 22 (IP 2650/At) pritaikymas gyvenamoms patalpoms
Projekto vadovė:
V. Povilauskaitė, D. Žiauberienė, A. Volkus, B. Biekšienė
Architektai:
V. Povilauskaitė, D. Žiauberienė, A. Volkus, B. Biekšienė

Menotyrininkas: S. Latonas
Konstruktorė
: J. Parasonienė
Projektavimo metai:
2000-2004 m.