Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Palūšės bažnyčia su varpine

Projekto pavadinimas: Palūšės bažnyčia ir varpinė ignalinos rajone (947)
Projekto vadovė: Regina Smilgevičiūtė
Autorinis kolektyvas: Regina Smilgevičiūtė, Danutė Garmuvienė

Projektavimo metai: 1993-1996 m.
Realizavimo metai: 1993-1996 m.
Statytojas: UAB „Lietuvos paminklai“
Rangovas: Gaižučio įmonė „Sodžius“