Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Kurtuvėnų dvaro sodybos svirnas

Projekto pavadinimas: Kurtuvėnų dvaro sodybos svirnas (G112K2)
Projekto vadovė: Regina Smilgevičiūtė
Autorinis kolektyvas: Regina Smilgevičiūtė, Jakovas Mendelevičius

Projektavimo metai: 2003 m.
Realizavimo metai: 2007 m.
Statytojas: Kurtuvėnų regioninio parko direkcija.
Statytojas: UAB „Telšių meistras“