Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Kėdainių senamiesčio detalieji planai

Projekto pavadinimas: Kėdainių senamiesčio 72-ojo, 73-ojo ir 75-ojo kvartalų detalieji planai
Projekto vadovas: Giedrė Miknevičienė
Autorius/autorinis kolektyvas:
Architektūrinė dalis: Giedrė Miknevičienė, Marija Nemunienė, Dovilė Valivonytė

Projektavimo metai: 2011 - 2013 m.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracija