Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Jonavos miesto istorinės dalies paveldotvarkos specialusis planas

Duomenys apie projektą: Jonavos miesto istorinės dalies paveldotvarkos specialusis planas
Projekto vadovas: Giedrė Miknevičienė
Autorius/autorinis kolektyvas:
Architektūrinė dalis: Marija Nemunienė, Dovilė Valivonytė

Projektavimo metai: 2012-2013 m.
Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija