Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Zyplių dvaro sodybos pritaikymas kultūriniam turizmui

Projekto pavadinimas: Zyplių dvaro sodybos (u. k. 1616 pritaikymas kultūriniam turizmui (rūmai, pirma oficina, antra oficina, virtuvė, arklidė, teritorijos centrinė dalis).
Projekto vadovas: Nijolė Kazakevičiūtė
Autorius/autorinis kolektyvas:
Architektūrinė dalis: Audronė Lainauskaitė, Nijolė Kazakevičiūtė, Nina Nijolė Valuckienė, Idalija Bėčienė
Konstruktyvinė dalis: Marija Tomaševskaja, Kęstutis Ablačinskas
Projektavimo ir/ar realizavimo metai: 2009 / 2010-2012 m.
Statytojas:
Šakių rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB „Vilungė“