Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Plungės dvaro rūmų pritaikymas turizmui

Projekto pavadinimas: Plungės dvaro sodybos (u.k.988) pritaikymas turizmo reikmėms. Rūmų (u.k. 448) rekonstravimas, restauravimas ir pritaikymas Žemaičių dailės muziejui.

Projektą rengė: UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas" (Architektūra, konstrukcijos).
Projekto vadovė: Gražina Kirdeikienė
Autorinis kolektyvas
Architektūrinės dalies projekto vadovė: Audronė Lainauskaitė
Architektė: Nijolė Kazakevičiūtė
Architektė: Nijolė Skurevičienė
Konstruktyvinės dalies projekto vadovas: Jakovas Mendelevičius
Projektą rengė: "Lietuvos paminklai" (Inžineriniai tinklai).
Projekto vadovas: Zigmas Aleksandravičius.
Projektavimo ir/ar realizavimo metai: 2007-2014 m / 2008-2015 m
Statytojas: Plungės raj. Savivaldybės administracija.
Rangovas: UAB "Pamario restauratorius", UAB "Plungės Jonis"

Rūmai prieš restauravimą

Restauravimo darbai

Restauruota