Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkymas, darbų projektavimas

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Plungės dvaro parkas

Projekto vadovė: Gražina Kirdeikienė
Autorius/autorinis kolektyvas
Architektūrinė dalis: Regina Smilgevičiūtė, Gražina Kirdeikienė, Nina Valuckienė
Konstruktyvinė dalis: Jakovas Mendelevičius

Projektavimo metai: 2007 m.
Realizavimo metai: 2008 m.
Statytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija. Projektą iš dalies finansuoja Europos sąjunga, remia Lietuvos respublika
Rangovas: UAB "ALFVA"