Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Apie mus

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS

UAB „PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS” perėmė daugiau kaip pusės šimtmečio Nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo ir tvarkymo darbų projektavimo tradicijas, metodiką bei patirtį. Pertvarkos laikotarpiu išsaugojo savo materialinę ir techninę bazę, projektinės dokumentacijos bei normatyvinių dokumentų archyvą ir kvalifikuotus specialistus.

Bendrovėje dabar dirba daugiau kaip 40 aukštos kvalifikacijos įvairių projektavimo sričių specialistų: tyrėjų, architektų, konstruktorių, inžinierių bei sąmatininkų, kurių gretas vis papildo jaunieji specialistai.

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ savo jėgomis rengia kompleksinius projektus. Darbuose naudojama reikiama kompiuterinė įranga, dirbama licencijuotomis kompiuterinėmis programomis, naudojama moderni grafinė ir dauginimo technika.

Įmonė turi teisę rengti ypatingos kategorijos gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų, inžinerinių tinklų ir kultūros paveldo grupės statinių visų dalių (išskyrus dujotiekio) projektus bei atlikti jų projektų vykdymo priežiūrą ir rengti teritorijų detaliojo bei specialiojo planavimo dokumentus.

Įmonėje įdiegta ir veikia sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001:2004 standarto reikalavimus.

Dvidešimt septyni instituto specialistai turi Aplinkos ministerijos ir Kultūros pavedo departamento prie LR Kultūros ministerijos atestatus darbui nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, esančiuose jų teritorijose ar apsaugos zonose.

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ specialistai pastaraisiais metais parengė daugelio reikšmingų Vilniaus ir kitų Respublikos miestų objektų projektus – tai Prezidentūros rūmų ansamblio restauravimas ir pritaikymas LR Prezidento rezidencijai, Vilniaus pilių jungtinio komplekso ir Nacionalinio muziejaus pastatų rekonstravimas ir pritaikymas, Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų atkūrimo projektas, Valstybinio Vilniaus mažojo teatro rekonstravimas, pastatų komplekso (buvusių Sluškų rūmų) restauravimas ir pritaikymas Lietuvos muzikos ir teatro akademijai ir kt.

Taip pat sėkmingai parengti kompleksiniai Užutrakio, Pakruojo, Plungės, Burbiškio, Zyplių, Baisogalos, Platelių, Šilutės, Kurtuvėnų bei Tuskulėnų dvarų sodybų ir jų pastatų restauravimo bei pritaikymo projektai. Pagal parengtus projektus jau atlikti Ignalinos miesto Laisvės aikštės, Sėlių aikštės Zarasų mieste teritorijos tvarkymo darbai, įgyvendinamas Palangos botanikos parko istorinės dalies renovacijos techninis projektas.

Svarbi veiklos kryptis – teritorijų detaliojo ir specialiojo planavimo projektai. UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ parengė Vilniaus senamiesčio (kultūros paminklo U1) apsaugos reglamento bei detaliojo plano projektus, Vilniaus pilių jungtinio komplekso specialiuosius ir detaliuosius planus, Trakų senamiesčio regeneravimo projektą, Užutrakio dvaro sodybos komplekso apsaugos specialųjį ir detalųjį planus, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tvarkymo planą (planavimo schemą), pastatų komplekso Strazdelio g. 1, Vilniuje, H. Šojaus dvaro teritorijos Šilutės mieste, Sėlių aikštės Zarasų mieste detaliuosius planus.

Įmonė dalyvauja Vilniaus senamiesčio tvarkymo darbų programoje, atlieka tyrimo darbus, vykdo pastatų fasadų tvarkymo projektus, dalies Senamiesčio gatvių, aikščių ir skverų ir kitų viešųjų erdvių tvarkymo projektus, pastatų, tiltų dekoratyvinio ir šventinio apšvietimo projektus.

Įmonė savo tyrimo ir projektavimo sutartis apdraudžia AB „Lietuvos draudimas“, o už galimas technines nesėkmes atsako įstatymų nustatyta tvarka ir savo turtu.