Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Palangos botanikos parko istorinės dalies renovacija

Duomenys apie projektą: Palangos botanikos parko istorinės dalies renovacija
Projekto vadovas: Audronė Lainauskaitė
Autorius/autorinis kolektyvas:
Architektūrinė dalis: Audronė Lainauskaitė, Gražina Kirdeikienė, Nijolė Valuckienė

Konstruktorius: Marija Tomaševskaja, Jakovas Mendelevičius
Projektavimo ir/arrealizavimo metai: 2005-2015 m.
Statytojas: Palangos miesto savivaldybės administracija
Rangovas: UAB "Adakris", UAB "Irdaiva"