Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Alsėdžių miestelio centrinės dalies detalusis planas

Projekto vadovė: Giedrė Miknevičienė
Autorius/autorinis kolektyvas: Marija Nemunienė, Dovilė Valivonytė
Konstruktyvinė dalis: Jakovas Mendelevičius

Projektavimo metai: 2012-2013 m.
Užsakovas: Plungės rajono savivaldybės administracija