Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

Duomenys apie projektą: Dieveniškių istorinis regioninis parko lankytojų centras
Projekto vadovas: Audronė Lainauskaitė
Autorius/autorinis kolektyvas:
Architektūrinė dalis: Audronė Lainauskaitė, Nijolė Valuckienė

Konstruktorius: Kęstutis Ablačinskas
Projektavimo ir/arrealizavimo metai: 2012-2015 m.
Statytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Ekstra statyba"