Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Vila “Linksma”, Druskininkų muziejus

Duomenys apie projektą: Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – pastato M.K.Čiurlionio g. 59, Druskininkuose, (u.k. 15860, tvarkomųjų statybos darbų projektas (vilos “Linksma”, Druskininkų muziejaus vidaus patalpų rekonstrukcijos ir pritaikymo, teritorijos sutvarkymo ir fasadų restauravimo projektų keitimas)
Projekto vadovas: Giedrė Miknevičienė
Autorius/autorinis kolektyvas:
Architektūrinė dalis: Marija Nemunienė, Dovilė Valivonytė, Renata Kalvaitytė

Projektavimo metai: 2011 m.
Statybos metai: 2013 m.
Statytojas: Druskininkų savivaldybės administracija
Rangovas: UAB “Ekstra statyba”