Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių specialieji bei detalieji planai, laikinieji reglamentai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos, darbų projektavimas

Naujų ir rekonstruojamų pastatų projektai istorinėje aplinkoje

Istoriniai interjerai - restauravimo, atkūrimo projektai

Projekto vykdymo priežiūra bei mokslinis vadovavimas kultūros paveldo objektų tvarkymo darbams

Specialioji (paveldosauginė) projektų ekspertizė

Biržų pilies arsenalo pastato pritaikymas muziejui

Projekto pavadinimas: Biržų pilies arsenalo pastato atkūrimas ir pritaikymas muziejui
Projekto vadovas: Nijolė Ščiogolevienė
Autorius/autorinis kolektyvas:
Architektūrinė dalis: Nijolė Ščiogolevienė, Evaldas Purlys, Jovita Stakionytė
Konstrukcinė dalis: Aurelijus Butkus
Vandentiekis-nuotekos: Danutė Balsytė
Šildymas-vėdinimas: Jurgita Šimkūnienė
Elektrotechninė dalis: Nikolaj Griciuk